وبلاگ ما

درباره تک تاک تیوی

سلام!
چی شده؟
دم عیدی بیکاری و به خاطر ویروس کرونا ، خونه نشین شدی ؟
نکنه ، همش کارت شده فیلم دیدن و اینترنت بازی؟ سفر هم که نمیتونی بری؟!
شایدم حوصله ات سر رفته ؟
یا بی پول شدی و تو خرج و مخارج زندگیت موندی ؟

ادامه مطلب